Po výmene filtračnej stanice OS. Filtračná plocha 800 m2. Namerané hodnoty v mg/m3 pre TL = 3, NOX = 11, Mangán = 0,01, CO = 95, SO2 = 17, 8, prietok plynu pri prevádzkovej teplote je 28 600 m3/hod.

Po výmene filtračnej stanice OS. Filtračná plocha 800 m2. Namerané hodnoty v  mg/m3 pre TL  = 3, NOX  = 11, Mangán = 0,01, CO = 95, SO2 = 17, 8,   prietok plynu pri prevádzkovej teplote je 28 600 m3/hod.
Späť

Vyhľadávanie

Fotografia použitá podľa Creative Commons broo_am  © 2009 Všetky práva vyhradené.