Priemyselný filter s ohrevom vstupného vzduchu na zamedzenie vzniku rosného bodu. Odprášenie triedičov priemyselných hnojív pred expedíciou.

Priemyselný filter s ohrevom vstupného vzduchu na zamedzenie vzniku rosného bodu. Odprášenie triedičov priemyselných hnojív pred expedíciou.
Späť

Vyhľadávanie

Fotografia použitá podľa Creative Commons broo_am  © 2009 Všetky práva vyhradené.