Odprášenie baličiek – filter 100 m2, Puls-Jet regenerácia, ohrev vzduchu na zníženie relatívnej vlhkosti v potrubí a vo filtri, elektrický ohrev výsypky

Záznamy: 1 - 3 zo 3

Záznamy: 1 - 3 zo 3

2. Odvlhčenie a chladenie priestoru baličky – balenie silno hygroskopického hnojiva

Záznamy: 1 - 3 zo 3

Záznamy: 1 - 3 zo 3

ODPRÁŠENIE DRVIACEJ LINKY PRIEMYSELNÝM LÁTKOVÝM FILTROM

Záznamy: 1 - 3 zo 3

Záznamy: 1 - 3 zo 3

ODPRÁŠENIE VODNOU HMLOU

Záznamy: 1 - 2 zo 2

Záznamy: 1 - 2 zo 2

TRIEDENIE A DOPRAVA

Záznamy: 1 - 2 zo 2

Záznamy: 1 - 2 zo 2

Referencie

Odprášenie sušičky MOSER - sušenie atomizovaného prášku FeSi 45%

Odprášenie sušičky MOSER - sušenie atomizovaného prášku FeSi 45%
Filter FVJ 100 SRT - 100 m2 aktívna filtračná plochaOdsávané množstvo spalín Q = 5 500 Nm3/hod.Teplota spalín 120°CV sušičke je udržiavaný podtlak 50 Pareguláciou otáčok ventilátora a cez regulačnú prisávaciuklapku udržiavaná max. teplota výstupných plynov zo sušičky pod 140°C,aby...
>>

Filtračná stanica 2 x FVJ 200.P (Ex) - odprášenie priestoru pod rotačným preklopníkom vagónov v SE Vojany

Filtračná stanica 2 x FVJ 200.P (Ex) - odprášenie priestoru pod rotačným preklopníkom vagónov v SE Vojany
Filtračná stanica 2 x FVJ 200.P (Ex) na filtráciu výbušných a horľavých prachov nasáva 7 m3/s vzduchu z priestoru pod preklopníkom vagónov a vyfiltrovaný vzduch vracia späť, avšak cez rozvodové potrubie na protiľahlej strane. Filtračná stanica má 400 m2 aktívnej filtračnej plochy....
>>

Vyhľadávanie

Fotografia použitá podľa Creative Commons broo_am  © 2009 Všetky práva vyhradené.