Odprášenie sušičky MOSER - sušenie atomizovaného prášku FeSi 45%

Odprášenie sušičky MOSER - sušenie atomizovaného prášku FeSi 45%

Filter FVJ 100 SRT - 100 m2 aktívna filtračná plocha

Odsávané množstvo spalín Q = 5 500 Nm3/hod.

Teplota spalín 120°C

V sušičke je udržiavaný podtlak 50 Pa
reguláciou otáčok ventilátora a cez regulačnú prisávaciu
klapku udržiavaná max. teplota výstupných plynov zo sušičky pod 140°C,
aby nedošlo k deštrukcii filtračnej textílie.


Vyhľadávanie

Fotografia použitá podľa Creative Commons broo_am  © 2009 Všetky práva vyhradené.