Informácie o nás

 

Spoločnosť  IPMON, spol. s r.o. pôsobí v oblasti znižovania prašnosti vo výrobných prevádzkach. Pracovný tím rieši problémy týkajúce sa oblasti zachytávania tuhých častíc v plyne alebo zo vzduchu. Rieši odprášenie technologických zariadení a liniek, ako aj jednotlivých strojov a zariadení. Vo svojej činnosti sa zaoberá aj otázkami ako efektívne riešiť odprášenie rôznych starších strojov, ktoré konštrukčne nemali riešené zakrytie. Návrh odprašovacieho zariadenia vychádza zo skúseností pracovníkov, ale berie do úvahy požiadavky zákazníka.

Rozšírili sme svoju činnosť o riešenie problematiky vlhkosti priestorov v spolupráci so špecialistom na odvlhčovacie technológie, firmou Cotes.

V oblasti odprašovania riešime problémy od posúdenia súčasného stavu cez návrh riešenia, vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie až po realizáciu dodávok, montáž a uvedenie do prevádzky.

Náš tím je pripravený Vás navštíviť, posúdiť súčasný stav a navrhnúť adekvátne riešenie problému v oblasti prašnosti a splnenia emisných limitov a zabezpečiť požadovanú vlhkosť vo vašich prevádzkach alebo naopak zabezpečiť vysušenie priestorov na požadovanú hodnotu absolútnej vlhkosti.2017-Prezentacia-IPMON.pptx


Vyhľadávanie

Fotografia použitá podľa Creative Commons broo_am  © 2009 Všetky práva vyhradené.