Filtračná stanica 2 x FVJ 200.P (Ex) - odprášenie priestoru pod rotačným preklopníkom vagónov v SE Vojany

Filtračná stanica 2 x FVJ 200.P (Ex) - odprášenie priestoru pod rotačným preklopníkom vagónov v SE Vojany

Filtračná stanica 2 x FVJ 200.P (Ex) na filtráciu výbušných a horľavých prachov nasáva 7 m3/s vzduchu z priestoru pod preklopníkom vagónov a vyfiltrovaný vzduch vracia späť, avšak cez rozvodové potrubie na protiľahlej strane. Filtračná stanica má 400 m2 aktívnej filtračnej plochy. Výstupná koncentrácia TL za filtrom je pod 1 mg/m3.

Vyhľadávanie

Fotografia použitá podľa Creative Commons broo_am  © 2009 Všetky práva vyhradené.